Mały kawałek historii kowalstwa w RadzionkowieHistoria firmy sięga roku 1958 kiedy to Ryszard Dolibóg założył Warsztat Kowalski, rozpoczynając samodzielną działalność gospodarczą.Początkowo zakład koncentrował się na wykonywaniu napraw sprzętu rolniczego, podkuwaniu licznych koni oraz innych usług dla ludności. Z biegiem czasu do oferty doszły wyroby i usługi ślusarskie takie jak ogrodzenia, bramy, furtki, przęsła, słupki, stalowe kraty do okien piwnicznych oraz drzwi stalowe do sklepów i pawilonów usługowych.

Obecnie firma ma w ofercie szerokie spektrum wyrobów, począwszy od przęseł ogrodzeniowych, bram, furtek, krat po konstrukcje schodowe, balkonowe i balustrady wewnętrzne i zewnętrzne oraz mostowe z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi nad trakcją elektryczną. W ofercie mamy także wykonywanie i montaż drobnych konstrukcji stalowych - podkonstrukcje pod okna i drzwi w halach przemysłowych, wygrodzenia magazynów celnych, schody ewakuacyjne, poręcze itp. Carporty i altany ogrodowe ozdobne stanowią uzupełnienie oferty firmowej, obecnie wprowadzamy na rynek altany śmietnikowe stosowane w budownictwie wielorodzinnym.

tel.   +48  32   289 82 19
fax.   +48  32   289 79 07

41-922 Radzionków,  ul. Strzelców Bytomskich 100

Dolibóg

Eugeniusz Dolibóg

tel. kom.    +48   502 534 774
e-mail:    dolibog@dolibog.com.pl

Stronę najlepiej oglądać z otwartymi oczami, na ekranie o proporcjach 16/10. Więcej zobaczysz przy wyższych rozdzielczościach.

© Dolibog.com.pl   Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez eYee.
Witryna jest własnością firmy Dolibóg. Wszystkie przedstawione tutaj informacje mają charakter ogólny.

2015 eYee - Projekt, HTML, CSS